Orlen Oil MaxЕxpert C4 5W-30

Фасовка Ціна Кількість
497.28 UAH
1597.98 UAH
60л 16439.40 UAH
205л 48051.48 UAH
Сума (UAH):
0.00

Загальна характеристика

Всесезонна синтетична моторна олива типу Low SAPS високої якості (з пониженим вмістом сірки, сульфатної золи і фосфору). Розроблено на основі сучасної технології Complex Protection Formula, завдяки якій зменшує кількість осаду і знижується ризик зносу клапанів. Моторна олива Orlen Oil MaxЕxpert C4 5W-30 сумісна з пристроями обробки вихлопних газів DPF і TWC.

Гарантує:

• продовження терміну служби фільтрів,
• ідеальну роботу пристроїв для обробки вихлопних газів,
• зменшення витрат палива,
• продовження терміну експлуатації.

Застосування

Orlen Oil MaxЕxpert C4 5W-30 рекомендується для бензинових і дизельних двигунів легкових і легких розвізних автомобілів. Забезпечує ефективне змащування двигуна в будь-яких умовах експлуатації, як у місті, так і на швидкісних автошляхах. Завдяки низькій в'язкості швидко проникає у вузли тертя, особливо взимку, що забезпечує швидкий пуск двигуна при низькій температурі.
Рекомендується для двигунів з турбонаддувом і без нього в автомобілях, оснащених пристроями обробки вихлопних газів DPF і TWC.
Підходить для автомобілів, що відповідають вимогам стандарту Євро 6.

Стандарти, апробації, специфікації

Відповідає вимогам:
Renault RN0720
Mercedes-Benz 229.51
Mercedes-Benz 226.51

 

Фізико-хімічні властивості

Параметри

Одиниці

Значення

клас в'язкості SAE

-

5W-30

кінематична в'язкість при темп. 1000C

мм2 / с

12,5

індекс в'язкості

-

160

температура плинності 0C

°C

-40

лужне число TBN

мг KOH / г

8,0

сульфатна зола

%

0,5

Випаровуваність за НВАК

% (м/м)

7,7

 

 

 

Общая характеристика

Всесезонное синтетическое моторное масло типа low SAPS высшего качества (с пониженным содержанием серы, сульфатной золы и фосфора). Разработано на основе современной технологии Complex Protection Formula, благодаря которой уменьшает количество осадка и снижает риск износа клапанов. Platinum MaxExpert C4 5W-30 – это масло, совместимое с устройствами обработки выхлопных газов DPF и TWC.

Гарантирует:
• продление срока службы фильтров,

• идеальную работу устройств для обработки выхлопных газов,

• уменьшение расхода топлива,

• продление срока эксплуатации.

 

Применение

 

Platinum MaxExpert C4 5W-30 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких развозных автомобилей. Обеспечивает эффективное смазывание двигателя в любых условиях эксплуатации, как в городе, так и на скоростных автодорогах. Благодаря низкой вязкости быстро проникает в узлы трения, особенно зимой, что обеспечивает быстрый пуск двигателя при низкой температуре.
Рекомендуется для двигателей с турбонаддувом и без него в автомобилях, оснащенных устройствами обработки выхлопных газов DPF и TWC.
Подходит для автомобилей, отвечающих требованиям стандарта Евро 6.

 

Standards, approvals, specifications

 

Отвечает требованиям:

Renault RN0720
Mercedes-Benz 229.51
Mercedes-Benz 226.51

 

Физико-химические свойства

Параметры

Единицы

Типичные значения

класс вязкости SAE

-

5W-30

кинематическая вязкость при темп. 1000C

мм2/с

12,5

индекс вязкости

-

160

температура текучести

0C

-40

щелочное число TBN

мг KOH/г

8,0

сульфатная зола

%

0,5

Испаряемость по НОАК

% (м/м)

7,7